Hotline:0815 856 856


Trang chủ   Chính sách bảo mật thông tin
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.Mục đích, phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên wedsite bao gồm: Họ tên, địa thoại, địa chỉ, Email của khách hàng trong mục "liên hệ". Mã sản phẩm, ngày mua, họ tên, điện thoại, email, địa chỉ của khách hàng trong mục "Nhập thông tin bảo hành". Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn, kích hoạt bảo hành sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên wedsite nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho wedsite chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:
Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Makoto.
Giải đáp thắc mắc khách hàng.
Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.
Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.
Gửi thông tin bảo hành sản phẩm Makoto cho khách hàng.
Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Makoto.
Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng,

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ Makoto.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân.

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
Nhân viên công ty
Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp(Bảo hành sản phẩm)

5.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & Phát triển Việt Bắc (Makoto)
Địa chỉ liên hệ: Lô M7, CCN địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Email: contact.vietbac@gmail.com
Điện thoại: 02053 856 856 Hotline: 0815 856 856

6.Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của Makoto.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân , hãy gửi e-mail cho Makoto theo địa chỉ contact.vietbac@gmail.com

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN